Sjors' persoonlijke tips voor een juiste belastingaangifte

Waaruit bestaan jaarrekeningen?

Wat zijn jaarrekeningen?

Een onderneming moet elk jaar verplicht een jaarrekening naar de Kamer van Koophandel sturen. Daarin staat het overzicht van de financiële situatie van het afgelopen boekjaar. Maar wat hoort er nou eigenlijk allemaal in jaarrekeningen te staan? 

Wat houdt een jaarrekening in?

De jaarrekening is niets anders dan het overzicht van de financiële situatie van de onderneming over het afgelopen boekjaar. Elke onderneming maakt een dergelijke rekening, omdat deze elk jaar ook naar de Kamer van Koophandel moet worden gestuurd. De balans, een winst-verlies rekening en een toelichting op beide vindt je op de jaarrekening.

Bedrijfseconomische en fiscale jaarrekening

Er zijn twee soorten jaarrekeningen, namelijk de fiscale jaarrekening en de bedrijfseconomische jaarrekening. Eerstgenoemde moet volledig voldoen aan de normen van de fiscus en is bedoeld voor het berekenen van de fiscale winst voor je onderneming. Die geldt als basis voor de heffing van inkomsten- of vennootschapsbelasting.  De bedrijfseconomische jaarrekening schetst een meer helder beeld van de situatie van de onderneming. Hierbij wordt geen rekening gehouden met de fiscale normen, maar geeft het de werkelijke situatie weer. Vanuit bedrijfseconomisch oogpunt geeft het een beeld van de vermogenssituatie van de onderneming en van de resultaten. De stille reserve is het verschil tussen beide jaarrekeningen.

De balans

De balans is een momentopname en geeft overzicht in de financiële situatie van de onderneming. Dit overzicht laat je bezittingen en schulden zien van de onderneming, wat meestal aan het einde van het jaar gebeurt. Activa, wat de bezittingen zijn, staan aan de linkerkant van de balans. De passiva, wat de schulden zijn staan aan de rechterkant van de balans. Ook vindt je algemene informatie over de onderneming op de balans. Balansdatum, lengte van het boekjaar, bestemming winst en aantal werknemers zijn hier voorbeelden van. 

Winst- en verliesrekening en toelichting

De winst- en verliesrekening staat ook wel bekend als de resultatenrekening of exploitatierekening. Hierop vindt je een overzicht van alle inkomsten en uitgaven in een bepaalde periode. Aan het einde van het overzicht staat de winst of verlies die je behaald hebt. Hoe groot de toelichting is hangt af van de grootte van het bedrijf. Bij een eenmansbedrijf zal de toelichting een stuk kleiner zijn dan bij een grote onderneming, waarbij veel specifieke details op de toelichting te vinden zijn. In sommige gevallen wordt de jaarrekening vergezeld door een accountantsverklaring. De accountant voert dan een controle uit op de jaarrekening en schrijft daarvoor een onafhankelijk rapport.


Delen